Regulamin loterii urodzinowej

 

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady konkursu „Loteria urodzinowa”. 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.     Organizatorem konkursu jest Jantar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

NIP: 1251711578, z siedzibą w Lipinach 07-230, ul. Osiedlowa 47

2.     Konkurs obowiązuje w dniach 20.02.2024 – 29.02.2024

3.     Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

 

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1.     Uczestnikiem konkursu („UCZESTNIK”) może być tylko osoba fizyczna, która jednocześnie:

a. ukończyła osiemnaście (18) lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub ukończyła trzynaście (13) lat i posiada zgodę swojego opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie.

b. zapoznała się z brzmieniem regulaminu i zaakceptowała jego treść;

c. spełniła Warunki Uczestnictwa;

d. wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych na zasadach określonych w regulaminie lub jej opiekun prawny wyraził zgodę na przetwarzanie tych danych.


2.     Aby wziąć udział w konkursie należy:

a)     Wydać minimum 150zł na dowolne produkty w lokalu „Lekko&strawnie pizza napoletana”, który mieści się w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 50/15

b)    Pozostawić na odwrocie paragonu swoje dane kontaktowe: imię, nazwisko, telefon kontaktowy

 

3.     Pozostawienie paragonu z danymi osobowymi w lokalu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu konkursu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych

 

§3

NAGRODY

 

1.     Nagrodą w konkursie jest voucher uprawniający do odbioru 20 darmowych pizz w ciągu 20 dni.

2.     Laureat konkursu może odebrać jedną pizzę, każdego dnia rezerwując stolik telefonicznie lub osobiście.

3.     Nagroda jest do odbioru i skonsumowania w lokalu „Lekko&strawnie pizza napoletana” w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 50/15, bez możliwości zabrania jej „na wynos”

 

4.     Termin odbioru nagrody to 20 następujących po sobie dni w okresie 04.03.2024 – 29.03.2024

5.     Nagrody nie można odebrać w soboty i niedziele.

6.     Losowanie zwycięscy odbędzie się 01.03.2024, wyniki zostaną udostępnione w formie relacji LIVE na mediach społecznościowych Instagram @lekko_strawnie_warszawa

 

 

§4

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1.     Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień́ jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

2.     Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie, zaraz po zakończeniu relacji LIVE.

 

§5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1.     Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego

2.     Podane dane będą̨ przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody

 

 

 


Lekko&strawnie pizza napoletana
Email: pizzeria.lekkostrawnie@gmail.com
Phone: 517288614
Url:
cash, credit card
Aleja Jana Pawła II 50/15
Warszawa, PL 00-148